Miercuri, 28 februarie 2018 ora 13:00
Muzeul National al Literaturii Române

Mai multa informatie...

15 octombrie 2017 - 28 februarie 2018
La Teatrul National din Bucuresti

Accesati catalogul [Pdf]

Reeditarea operelor lui Marin Sorescu
Fundatia Marin Sorescu în colaborare cu Editura ART desfasoara un program de reeditare a operelor lui Marin Sorescu.

 

Nu este publicat incă

Str. Gr. Alexandrescu 43
Tel.: 312 9404 - 650 4788
Sector 1, București 71128
România

București, decembrie 1997

Vă scriu cu sentimentul, încă dureros pentru mine, al absenței soțului meu, scriitorul Marin Sorescu. (Un sentiment la fel de dureros precum era și cu un an de zile în urmă, când el pleca pentru totdeauna dintre noi). Și totuși, cu sentimentul prezenței lângã mine a spiritului sãu - cum și a gândurilor lui din urmã.

Când a murit, soțul meu a lãsat un numãr impresionant de manuscrise nepublicate: poezie, prozã, eșeuri și jurnal. Dar în ultima perioadã a vieții lui, pe deplin conștient de totul, mi-a dat toate îndrumãrile în vederea tipãririi integrale a operei lui postume.

Pentru literatura românã, el a însemnat enorm, așa cum o spun comentatorii lui, contopind în mod original, în creația sa, filoane antecedente de evoluție spiritualã.

A avut șansa, prin marca specificã a talentului sãu, sã fie și ușor traductibil și astfel, o pecete spiritualã româneascã a reușit sã fie descoperitã literaturii universale.

Nu știu câta putere voi avea sã împlinesc în întregime, în cursul vieții ce mi-a fost datã, sarcinile cu care el m-a îndatorat atunci când se pregãtea pentru "trecerea Punții".

Oricum, am reușit sã aduc, pânã acum, la îndeplinire unul din gândurile lui importante, devenit pentru mine o obligație, atunci când era pe patul de moarte: sã realizez și sã legiferez "Fundația Marin Sorescu". Întreținând activã memoria scriitorului care a fost, aceastã Fundație își propune, pe lângã tipãrirea operei postume, retipãrirea edițiilor antume, prin seria completã de "Opere" Marin Sorescu, tipãrirea noilor exegeze asupra creației soresciene (din care unele în curs de elaborare).

De asemenea, își propune ca prin traduceri în limbi strãine, opera scriitorului sã poată fi cunoscutã, în continuare, în lume. Printre scopurile Fundației se numãrã și alte acte de stimulare culturalã: acordarea unor premii "Marin Sorescu" pentru poeți și dramaturgi importanți, dar și organizarea unor cenacluri de poezie, cu acordarea de premii încurajatoare pentru debutanți talentați. Fundația își mai propune organizarea, în colaborare cu alte instituții de culturã, de Festivaluri sau Zile Culturale Marin Sorescu, în diferite orașe ale țãrii, sprijinirea reprezentãrii teatrale a dramaturgiei lui Marin Sorescu, etc.

Dorința soțului meu a fost ca întreaga noastrã avere mobilã și imobilã sã treacã în proprietatea Fundației. Ea este alcãtuitã din trei imobile aflate în localități diferite: casa din București, un apartament în Craiova și casa din comuna natalã Bulzești, construitã în ultima parte a vieții, casã în care poetul a investit toatã agoniseala lui de o viață și care urmeazã a fi transformatã în Casã Memorialã. Aceastã casã cuprinde trei nivele totalizând 450 m².

Fundația va trebui sã devinã - conform dorinței soțului meu - un focar cultural iradiant pe plan național, dar pe cât posibil și internațional. Eu aș dori - și pentru Fundație ar fi onorant - ca dintre membrii ei sã facã parte în primul rând cei ce s-au considerat prieteni spirituali ai lui Marin Sorescu, precum și cei ce i-au înțeles valoarea și doresc sã-i susțină memoria.

Dacã, fraternizând în posteritate, cu cel care a fost și rãmâne un poet și un scriitor complex și original, ați putea accepta sã deveniți membru al Fundației Marin Sorescu, co-susținător al actelor generoase, spiritul și amintirea Poetului v-ar fi, prin mine, recunoscãtoare.

Virginia Sorescu

Președinta Fundației Marin Sorescu

Contact

Contact

Adresa/Address/Dirección

Str. Gr. Alexandrescu 43
Sector 1, Bucuresti 71128
ROMANIA

Mail
eMail
Web
fundatiamarinsorescu.eu

Trimiteți-ne un mesaj

Trimiteți-ne un mesaj